เรืื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้เเทนราษฎร โดยคณะกกรมการจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566 ได้จัดการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยเเพร่องค์ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีด้านประชาธิปไตยเเก่เยาวชน บุคลากรในสถานศึกษา เเละประชาชน

ลงทะเบียน Workshop

https://docs.google.com/forms/d/1jf058WJSik1Jx0nPLnP4R8LbPaz2tQQx2JKVb-_pKIU/viewform?ts=63eca145&edit_requested=true

โครงการนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ

การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

เอกสารประกอบการพิจารณาผลงาน
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2566
การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว