ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งนายก อบจ.สระแก้วและสมาชิกสภา อบจ.สระแก้ว

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง เพื่อพิจารณา.

  • เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง.
  • เรื่อง การกำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง.
    โดยมี นายวัลลภ ประวัติวงค์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว