เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางประทับบัตรเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 110 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางประทับบัตรเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 110 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว