เรื่อง สำเนาสัญญาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะภายในบริเวณตลาดโรงเกลือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำเนาสัญญาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะภายในบริเวณตลาดโรงเกลือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว