เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับติดตั้งรถโฆษณา สำหรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้วเเละสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว จำนวน 120 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับติดตั้งรถโฆษณา สำหรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้วเเละสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว จำนวน 120 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว