เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคู่มือการปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ (กปน.) หนังสือคู่มือกฏหมาย เเบบบพิมพ์ สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เเละหีบบัตรเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้วเเละสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคู่มือการปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ (กปน.) หนังสือคู่มือกฏหมาย เเบบบพิมพ์ สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เเละหีบบัตรเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้วเเละสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว