การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง นายก อบจ.สระแก้ว 📍


วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายวัลลภ ประวัติวงค์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และ นายชนาธิป โคกมณี ปลัดจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นำหัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ,และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 ในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ และที่ว่าการอำเภอคลองหาด
.
พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้กับนักเรียน โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น และโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยาคม อำเภอคลองหาด เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสามารถประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 -17.00 น.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว