“เปิดโลกวิชาการ สานต่อลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู้มมาตรฐานสากล”

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านแสดงผลงานทางวิชาการ “เปิดโลกวิชาการ สานต่อลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู้มมาตรฐานสากล” พร้อมด้วย นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว,ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว,หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วนงานดังกล่าว ณ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว