เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8×12.40 เมตร สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรรวมพลัง บ้านใหม่ไทยพัฒนา ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8×12.40 เมตร สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรรวมพลัง บ้านใหม่ไทยพัฒนา ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว