เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคู่มือประชาชน สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 80,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคู่มือประชาชน สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 80,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว