เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งและอัดสปอตประชาสัมพันธ์ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งและอัดสปอตประชาสัมพันธ์ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว