เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.10041 สายบ้านทุ่งพลวง-บ้านหนองข่า จากเเยกถนนสายสระขวัญ-เขามะกา ที่บ้านทุ่งพลวง หมู่ที่ 4 ตำบลสระขวัญ เชื่อมบ้านหนองข่า ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว (ตอนที่ 1 เเละตอนที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.10041 สายบ้านทุ่งพลวง-บ้านหนองข่า จากเเยกถนนสายสระขวัญ-เขามะกา ที่บ้านทุ่งพลวง หมู่ที่ 4 ตำบลสระขวัญ เชื่อมบ้านหนองข่า ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว (ตอนที่ 1 เเละตอนที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว