เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโฆษณาประชาสัมพันธ์เเละอัดสปอตประชาสัมพันธ์ สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้วเเละสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโฆษณาประชาสัมพันธ์เเละอัดสปอตประชาสัมพันธ์ สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้วเเละสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว