เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาปรับปรุงห้องรับรอง VIP ที่บริเวณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาปรับปรุงห้องรับรอง VIP ที่บริเวณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว