การประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน อบจ.สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการต่อเนื่อง) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 2)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว