โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”ฯ

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นำหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.สระแก้ว ออกหน่วยให้บริการประชาชน ตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับ โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนมีนาคม 2566 ครั้งที่ 6/2566 ณ วัดแสงจันทร์ ม.12 ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โดยมี นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรม.
.
โดยนำบริการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ออกหน่วยให้บริการประชาชน อาทิ สาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มอบรถเข็น wheelchair ให้กับผู้พิการ และผู้สูงอายุ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีกำหนดวันเลือกตั้ง ***ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 เพื่อรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว