เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเเละอุปกรณ์ สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้วเเละสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเเละอุปกรณ์ สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้วเเละสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว