รณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก อบจ. ตลาดนัด บขส. อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

📍 เลือกตั้ง นายก อบจ.สระแก้ว วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคมนี้ ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส
.
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. โดยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จากอบจ.สระแก้ว จำนวนกว่า 60 คน ได้เดินรณรงค์เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ และคู่มือประชาชน ให้แก่พี่น้องประชาชน ณ ตลาดนัด บขส. อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
.
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้ประชาชน ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริต เที่ยงธรรม และประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างถูกต้อง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว