เตรียมความพร้อม #เลือกตั้งนายกฯสมาชิกสภาฯ_อบจสระแก้ว66

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายสุรินทร์ แสงทอง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฯ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับสมัคการเลือกตั้งฯ ประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กรณีลาออก และ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ.เขาฉกรรจ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง ***เพื่อให้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว