เรื่อง ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสระแก้ว

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว