สังเกตการณ์ส่งมอบอุปกรณ์และเตรียมความพร้อมเลือกตั้งนายกฯ66

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมด้วย รองฯมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว,หัวหน้าส่วนราชการฯ,ข้าราชการ,บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับสมัคการเลือกตั้งฯ ลงพื้นที่สังเกตการณ์/ส่งมอบอุปกรณ์/และเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กรณีลาออก (ทั้ง 9 อำเภอ) และ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ.เขาฉกรรจ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง 📍
📍***เพื่อให้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.📍

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว