เลือกตั้งนายกฯสมาชิกสภาฯ_อบจสระแก้ว66

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายวัลลภ ประวัติวงค์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายสุรินทร์ แสงทอง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแบบพิมพ์และผลคะแนนเลือกตั้ง,เจ้าหน้าที่จัดทำประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ปฏิบัติหน้าที่รวบรวมผลคะแนนและตรวจสอบความถูกต้องผลคะแนนการเลือกตั้งฯของทั้ง 9 อำเภอ ก่อนจะประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง) ต่อไป

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว