วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง นำหัวหน้าส่วนราชการฯ ข้าราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และพิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว

โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี โดยในพิธีดังกล่าว พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และพิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว