การประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สระแก้ว 4/2566

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 3) นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สระแก้ว ประจำเดือนเมษายน 2566 ครั้งที่ 4/2566 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด อบจ.สระแก้ว เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานความคืบหน้าตามภารกิจงานและผลการดำเนินงานในรอบเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว