ประชุมและสัมภาษณ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 2

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานการประชุมและสัมภาษณ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครั้งที่ 2 จำนวน 6 ราย ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 3)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว