จิตอาสา ณ วัดคลองพัฒนา อ.วังน้ำเย็น

วันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้นางสาวสุประวีณ์ สาวงษ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอวังน้ำเย็น ณ วัดคลองพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว