วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งข้าราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ณ หอประชุมปางสีดาศาลากลางจังหวัดจังหวัดสระแก้ว โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระแก้ว,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว,อัยการจังหวัดสระแก้ว,อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายจังหวัดสระแก้ว,อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว,รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว,รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่๑๙,รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว,ปลัดจังหวัดสระแก้ว,องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว,หัวหน้าส่วนราชการ,นายอำเภอ,และประชาชน เข้าร่วมพิธี.
ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระแก้ว ได้เป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้แก่หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว