เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 ตำบลทัพราช เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3486 เข้าปราสาทเขาหัวโล้น อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 ตำบลทัพราช เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3486 เข้าปราสาทเขาหัวโล้น อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว