เรื่อง ประกาศวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 และ วันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 และ วันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว