เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงรักษารถส่วนกลาง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 3500 สระแก้ว จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงรักษารถส่วนกลาง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 3500 สระแก้ว จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว