เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุง ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย OVER-LAY ด้วยแอสฟัลท์คอรกรีตสายจากแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก 2004 เข้าโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา (สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว) ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุง ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย OVER-LAY ด้วยแอสฟัลท์คอรกรีตสายจากแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก 2004 เข้าโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา (สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว) ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว