สำเนาสัญญาจ้างติดตั้งเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง (เตามณฑล 2 กระทะ) สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปทับทิมสยาม 05 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างติดตั้งเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง (เตามณฑล 2 กระทะ) สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปทับทิมสยาม 05 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว