เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบอบเเห้งพลังงานเเสงอาทิย์ ขนาด 8X20.80 เมตร สำหรับวิสาหกิจชุมชนข้าวรวงเเก้ว ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบอบเเห้งพลังงานเเสงอาทิย์ ขนาด 8X20.80 เมตร สำหรับวิสาหกิจชุมชนข้าวรวงเเก้ว ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว