ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2566

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2566 โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว