กิจกรรมสรงน้ำพระประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดๆกิจกรรมสรงน้ำพระ เนื่องในประเพณีวันสรงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทย แสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ และเป็นศิริมงคลแก่บุคลากรและองค์กร ณ บริเวณห้องโถง (ชั้น ๑) อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว