สงกรานต์วันวานสาน 2 แผ่นดิน (ไทย-กัมพูชา)จังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมด้วย นายภานุ สุคนเขตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสงกรานต์วันวานสาน 2 แผ่นดิน (ไทย-กัมพูชา) จังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ณ วัดโคกสะพานขาว ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว.

ณ วัดโคกสะพานขาว ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายงอ เมงจรวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียนเมียนเจย หัวหน้าส่วนราชการฝ่ายไทยและหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายกัมพูชาร่วมงานสงกรานต์วันวานสาน 2 แผ่นดิน ไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก ร่วมกับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดสระแก้ว หอการค้าจังหวัดสระแก้ว ผู้ประกอบการท่องเที่ยวร่วมบูรณาการจัดงานดังกล่าวเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมและกระตุ้นการเดินทางด้วยการสร้างสรรค์ประสบการณ์การท่องเที่ยว รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยภายในงานได้มีการสรงน้ำพระ การแสดงจาดนักเรียน การประกวดก่อเจดีย์ทราย การประกวดหนูน้อยสงกรานต์ไทย-กัมพูชา กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงดนตรี จากศิลปินนักร้องและการจัดจำหน่ายสินค้า ตลาดวัฒนธรรม จึงขอเชิญประชาชนร่วมเที่ยวงานสงกรานต์วันวานสาน 2 แผ่นดิน ไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณวัดโคกสะพานขาว ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว