ณ สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. คุณเมธินี วัฒนโรจนาพร นักกีฬาว่ายน้ำอาวุโส จังหวัดสระแก้ว เข้าพบ นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อรายงานผลการแข่งขันว่ายน้ำ เมืองย่าโม สวิมมิ่ง ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาฯ จ.นครราชสีมา.

1.ปานไพลิน วัฒนโรจนาพร รุ่นอายุ 14 ปี 10เหรียญทอง

 • เหรียญทอง กรรเชียง 50 เมตร.
 • เหรียญทอง ฟรีสไตล์ 50 เมตร.
 • เหรียญทอง ผีเสื้อ 50 เมตร.
 • เหรียญทอง กบ 50 เมตร.
 • เหรียญทอง เดี่ยวผสม 100 เมตร.
 • เหรียญทอง ฟรีสไตล์ 100 เมตร.
 • เหรียญทอง กรรเชียง 25 เมตร.
  -เหรียญทอง ฟรีสไตล์ 25 เมตร.
 • เหรียญทอง ผีเสื้อ 25 เมตร.
 • เหรียญทอง กบ 25 เมตร.
  -1 เหรียญเงิน ว่ายผลัด.
  2.ดช.ธนดล ชินสมบูรณ์ รุ่นอายุ 11 ปีชาย( 3 เหรียญทอง / 1 เหรียญเงิน / 4 เหรียญทองแดง ).
 • เหรียญทอง ฟรีสไตล์25เมตร.
 • เหรียญทอง ฟรีสไตล์50เมตร.
 • เหรียญทอง ผีเสื้อ50เมตร.
 • เหรียญเงิน กรรเชียง25เมตร.
 • เหรียญทองแดง ผีเสื้อ25เมตร.
 • เหรียญทองแดง กบ50เมตร.
 • เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์100เมตร.
 • เหรียญทองแดง เดี่ยวผสม100เมตร.
  3.ภรัณยู ฉลาดจิต รุ่นอายุ14ปี.
  -เหรียญทอง ท่าเดี่ยวผสม 100เมตร.
  -เหรียญทอง ท่ากท่บ 25 เมตร.
  -เหรียญทองท่า ฟรีสไตร์25เมตร.
  -เหรียญทองเเดง ท่ากรรเชียว50เมตร.
  -เหรียญทองเเดง ท่ากรรเชียว25เมตร.
  -เหรียญเงิน ว่ายผลัด.

  พร้อมกันนี้ นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้กล่าวให้กำลังใจกับนักกีฬาอาวุโสจังหวัดสระแก้วที่จะเดินไปร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” ระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2566 ณ จังหวัด นครสวรรค์.

  📌ระเบียบปฎิบัติการใช้สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.📍
 1. ผู้ใช้บริการควรมีสุขภาพแข็งแรง กรณีเป็นโรคติดต่อห้ามลงสระฯ.
 2. อาบน้ำก่อนลงสระฯทุกครั้ง.
 3. แต่งกายด้วยชุดว่ายน้ำที่สุภาพ.
 4. ห้ามบ้วนน้ำลาย เสมหะลงในสระและชานสระฯ.
 5. ห้ามสวมรองเท้า หรือ นำอาหาร เครื่องดื่มและสูบบุหรี่ภายในสระฯ.
 6. ต้องรักษามารยาท ไม่วิ่งเล่นหรือส่งเสียงสร้างความรำคาญกับสมาชิก.
 7. สระฯสงวนสิทธิ์ เรื่องการฝึกสอนว่ายน้ำ.
 8. หากเกิดอุบัติเหตุ หรือทรัพย์สินสูญหายทางสระฯจะไม่รับผิดชอบ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น.

📌โปรดปฎิบัติตามระเบียบและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.📌

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว