เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ชนิดน้ำกลั่น (กึ่งแห้ง) ขนาด 12 โวลต์ 80 แอมป์ จำนวน 3 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ชนิดน้ำกลั่น (กึ่งแห้ง) ขนาด 12 โวลต์ 80 แอมป์ จำนวน 3 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว