จังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนเมษายน 2566 (7/2566)

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นำหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.สระแก้ว ออกหน่วยให้บริการประชาชน ตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับ โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนเมษายน 2566 ครั้งที่ 7/2566 ณ วัดเมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี.

ณ วัดเมืองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานเปิดกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” พร้อมด้วย นางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” และ กิจกรรม ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ มอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 ทุน ให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน มอบเงินสงเคราะห์เด็กครอบครัวยากจน จำนวน 20 คน มอบเงินสงเคราะห์ให้กับครอบครัวยากจน จำนวน 20 คน และ มอบถุงธารน้ำใจเหล่ากาชาดฯ ให้แก่ราษฎรที่มีฐานะยากจนเดือดร้อนและด้อยโอกาส พร้อมได้ตรวจเยี่ยมการให้บริการของส่วนราชการที่ร่วมโครงการฯ อาทิเช่น การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าพื้นบ้านมาจำหน่ายการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและรักษาพยาบาล บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการอำเภอยิ้มออกหน่วยทำบัตร และ บริการตัดผม พร้อมทั้งแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค และอื่นๆอีกมากมาย หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมกันปรับปรุงเก็บกวาด ทำความสะอาดในบริเวณดังกล่าว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว