การประชุม ก.จ.จ.สระแก้ว ครั้งที่ 4/2566

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุม ก.จ.จ.สระแก้ว ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น3)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว