เรื่อง กำหนดจำนวนของประกาศเเละจำนวนเเผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น เขตเลือกตั้งที่ 2 เเทนตำเเหน่งว่าง

กำหนดจำนวนของประกาศเเละจำนวนเเผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น เขตเลือกตั้งที่ 2 เเทนตำเเหน่งว่าง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว