วันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนางสาวสุประวีณ์ สาวงษ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว.

นายกองเอก ปริญญา โพธิสัตย์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว รองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา อัยการจังหวัดสระแก้ว ปลัดจังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ สถานศึกษา องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว