ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2566 (อำเภอวังน้ำเย็น เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยมี นายวัลลภ ประวัติวงค์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น2)

  • เรื่อง การพิจารณาประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง.
  • เรื่อง การพิจารณาร่างประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง.
  • การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ยุบรวมเอกสารและหีบบัตรเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รวบรวมผลคะแนนเลือกตั้ง.
  • การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว