รอง ผอ.กศน. เข้าพบปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับ นายวีรศักดิ์ พงศ์พิพัฒน์ชัย รอง ผอ.กศน.พร้อมคณะเข้าพบ ร่วมพูดคุยถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษาสมัยใหม่เพื่อประโยชน์แก่เด็กๆและประชาชนในจังหวัดสระแก้ว ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว