เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

ขอความอนุเคราะห์เผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

https://drive.google.com/drive/folders/1LpBV8liabR8xFGq9RhcsWEp0ZvkjgvEA

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว