การประชุมและสัมภาษณ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมและสัมภาษณ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครั้งที่ 2 (จำนวน 2 ราย) ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 3)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว