เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นลอย บริเวณระเบียงอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเเก้งวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นลอย บริเวณระเบียงอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเเก้งวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว