พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายภานุ สุคนเขตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว.

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมปางสีดา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ผู้แทนอัยการจังหวัดสระแก้ว ปลัดจังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมพิธี

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว