การประชุมคณะกรรมการในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ฯ ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม อบจ.สระแก้ว (ชั้น3)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว