#ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ 14 พ.ค.66

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.45 น.นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานรณรงค์ชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day) #ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ 14 พ.ค.66 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว.

จังหวัดสระแก้วรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งกิจกรรมปั่นจักรยานเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day) ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานเปิดกิจกรรมและปล่อยขบวนการปั่นจักรยานปั่นจักรยานเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day) โดย นายปิติฉัตร ธนนวนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในวันนี้.

สำหรับกิจกรรมเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี พ.ศ. 2566 ในวันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมกันกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยการปั่นจักรยานและกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ทางสื่อออนไลน์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยมีเครือข่ายนักปั่นจักรยาน เครือข่ายเดินรณรงค์ เครือข่ายดีเจประชาธิปไตย เครือข่ายสื่อออนไลน์เครือข่ายสถาบันการศึกษา เครือข่ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล เครือข่ายหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น.

มีการปั่นจักรยานโดยทีมปั่นจักรยานรณรงค์ ระยะทาง 8 กิโลเมตร และทีมร่วมกิจกรรมแสดงพลัง #ไทยโหวต คนไทยพร้อมใจไปใช้สิทธิ ร่วมกันสร้างพลัง เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนให้มีความตระหนัก และร่วมแสดงพลังพร้อมใจไปใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. อย่างพร้อมเพรียง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว